Vad vi vet


Det skrivs tusentals uppsatser på C-, D- och E-nivå i Sverige varje år. De flesta lämnar aldrig institutionens dammiga arkiv.


Här får uppsatser ett andra liv utanför institutionen.

Så funkar det:

1. En uppsats skrivs och blir godkänd vid ett svenskt universitet.

2. Författaren skriver ett referat på en liten del eller hela uppsatsen och publicerar den på Vad vi vet.

3. Innehållet blir sökbart och öppet för alla att ta del av.


Alla texter:Din uppsats?


Har du en C-, D- eller E-uppsats som du vill ha med på Vad vi vet?Ja, jag vill vara med!